F-CORD 10

F-Cord 10 är en flexibel plastbelagd pentylstubin. Dess sprängämne är pentrit (PETN). Beläggningen är av PVC-plast eller för F-Cord 10T en mer miljövänlig termoplast. Pentylstubin används vid både slät- och precisionssprängning när flera hål ska detoneras samtidigt. Vanligtvis inbegriper ovan nämnda arbeten laddningar som är så små att detonationens överföring och förlopp är osäkert utan […]

Läs mer … from F-CORD 10