Fordyn P

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller ammoniumnitrat, nitroglykol och PETN. Fordyn P är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Dess egenskaper gör produkten till ett utmärkt val för i synnerhet undervattenssprängning och kanaliseringsapplikationer samt som basladdning ovan jord. Tack vare deras höga detonationshastighet kan Fordyn P-patroner användas som förstärkare för bulksprängämnen som […]

Läs mer … from Fordyn P

PENO C

PENO C är ett högeffektivt plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten. PENO C är särskilt lämpligt för användning vid rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. Peno C är ett plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten som innehåller cirka 85 % pentrit och en internationellt godkänd markeringsfärg. Produkten är gulaktig i färgen och förblir plastisk över ett brett temperaturintervall. PENO C […]

Läs mer … from PENO C

F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna har en pulverliknande massa som innehåller nitroglykol och kiselgur och de är förpackade i polypropenrör. K-rörladdningar är speciellt utformade för dimensionell brytning i stenbrott och andra tillämpningar som kräver mindre och kontrollerade laddningar. För F-rörladdningar är den primära tillämpningen slätsprängning och förspaltning ovan jord och i tunnelarbeten, men de kan också användas […]

Läs mer … from F- & K-RÖRLADDNING

FORPRIME 25

Forprime 25 är en klenhålsprimer som är avsedd för tunneldrift och annan underjordsbrytning tillsammans med bulksprängämnen. Forprime 25 används i regel vid ortdrivning som sprängkapselförstärkare för emulsionssprängämnen och ANFO, då man laddar med laddapparat. Produkten innehåller pentrit- och hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Den plastiska massan är i praktiken olöslig i vatten och den […]

Läs mer … from FORPRIME 25

KEMIX- & KEMIX A-RÖRLADDNINGAR

Kemix A– och Kemix-rörladdningar är emulsionssprängämne insvept i förseglade plaströr. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, medan rörladdningar med större diameter också innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin. Kemix- och Kemix A-rörladdningar är lämpliga för alla typer av sprängning i stenbrott och gruvor där exakta sprängämnesmängder krävs för att säkerställa en lyckad […]

Läs mer … from KEMIX- & KEMIX A-RÖRLADDNINGAR

KEMIX, KEMIX A & KEMIX A MP PATRONER

KEMIX A– och Kemix A MP-patroner är emulsionssprängämne innehållande aluminium inslaget i plastfilm.Aluminiumpulvret tillsätts för att öka explosionsenergin. Patroner som inte innehålleraluminiumpulver kan specialbeställas under produktnamnet Kemix. Kemix-patroner utan aluminium rekommenderas för användning i gruvor där risk för svaveldammsexplosioner föreligger. Kemix A-och Kemix A MP patroner är lämpliga för alla typer av sprängning. Patronerna kan […]

Läs mer … from KEMIX, KEMIX A & KEMIX A MP PATRONER

FORDYN

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol och ammoniumnitrat. Fordyn är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Fordyn-egenskaperna gör produkten särskilt lämplig som basladdning ovan jord, för undervattensladdning, kanalisering och för sprängning i befolkade områden. Patroner med en diameter över 43 mm är lämpliga som förstärkare för bulksprängämnen som ANFO […]

Läs mer … from FORDYN