Ruutiset 1/2024

Oy Forcit Ab:s kundtidning: Med denna gång en ny artikelserie: Ecokorneri, som innehåller en artikel om utvecklingsläget för Typlöst sprängämne för brytning. Utöver detta handlar det om den allmänna säkerheten och säkerheten på byggarbetsplatserna samt historiken över Pyhäsalmi gruva.

Ruutiset publiceras endast på finska.