Ruutiset

Ruutiset är Forcits kundtidning, som publiceras två gånger per år. Tidningen behandlar varje gång aktuella saker och teknisk information till kunder. Tidningen är endast finskspråkig.

Förslag för tidningens tema eller artiklar kan skickas till redaktionen forcit@forcit.fi. Till samma address kan man skicka information om addressförändringar.