Service

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom brytningsarbeten genom hela projektets livscykel, från planeringsfasen av arbetet till bortskaffande av oanvända sprängämnen.

Längs vägen kommer det att finnas lastningstjänst, grävning och sprängningsteknologi, lagring, transport och licensieringstjänster och ett brett utbud av utbildningstjänster.

Laddservice

Vi erbjuder laddservice som en tjänst åt våra kunder, vilka kan bokas från våra servicestationer över hela landet. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också i detalj till tillståndsfrågorna.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Få svar på dina frågor med ett telefonsamtal!

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra lager som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stöder också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda människor som kommer till branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också i nära samarbete med olika utbildningsinstitutioner.

Du hittar all utbildning du behöver från oss både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.