Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Du får enkelt svar på alla dina frågor med ett telefonsamtal. På detta sätt förser vi våra kunder med nödvändig information för korrekt, passande, säker och ekonomisk användning av produkterna.

Elektroniska detonatorer och användarutbildning och support

I samband med introduktion och användning av elektroniska detonatorer arbetar vi i nära samarbete med kunden och utbildar nyckelpersoner i användningen av produkterna. Vid behov är vi involverade i planering, programmering och implementering av projekt.

Vi är starkt engagerade i att utveckla säkerheten i vår bransch

Via vår tekniska service kan du beställa expertis för att optimera sprängningsarbetet. Den information vi tillhandahåller förbättrar nästan alltid säkerheten på brytningsplatsen. Till exempel erbjuder vi sprängdesign och optimering av brytning med O-Pitblast-programvaran.

ForDev-mätningstjänsten

Mätningstjänsten inkluderar en omfattande analys av brytningsplatsen som grundinformation för laddningssarbetet. Den kontrollerar både topografin på platsen och borrningsresultatet innan laddningsarbetet påbörjas. Med hjälp av dessa kan 3D-modellering användas för att ge Laddaren en noggrann lägesanalys av målet för att stödja planeringen av laddningsarbetet.

Mätningstjänsten innehåller:

  • Mätning av hålens rakhet med Fordev-mätningssystemet för hålriktning
  • Väggscanning
  • Hålpositionering och
  • Rapportering på kundens brytningsplats

Mätningen sker endast efter en separat överenskommelse och projektspecifikt.

Jarkko Manninen
Technical Manager +358 50 3066 995 Skicka e-post »

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Hos oss kan du dessutom hyra behållare som är lämpliga för lagring och förvaring av explosiva varor på plats.

Vi stöder också våra kunder i deras processer för förvaringstillstånd.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda nya personer i branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära med olika utbildningsinstitutioner.

All utbildning du behöver kan du få hos oss, både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.