Track & Trace

5.4.2015 astui voimaan Euroopan Unionin asettama direktiivi (2008/43/EY) räjähteiden seurantavelvoitteesta. Seurantavelvoitteen voimaan astumisen jälkeen on jokaisen alalla toimivan huolehdittava omasta puolestaan direktiivin vaatimusten täyttämisestä. Vastuu räjähteistä ja niiden merkintöjen seurannasta siirtyy samalla, kun tuotteen hallinta siirtyy toimitusketjussa eteenpäin.

Asiakasportaalin kaksi tasoa

Seurantavaatimuksen täyttämiseksi kehitimme räjähteitä käyttäville asiakkaille järjestelmäkokonaisuuden, jolla välitämme tuotekohtaiset yksilölliset tunnisteet asiakkaillemme vaivattomasti. Asiakkaat voivat valita heidän tarpeisiinsa sopivimman palvelun tason. Loppukäyttäjät ovat olleet järjestelmän kehityksessä vahvasti mukana. Kaikki toiminnot on pyritty rakentamaan siten, että järjestelmän tuoma hyöty ja synergia ovat toki mahdollisimman suuret, mutta samalla myös kaikkien käytettävissä.

CodeBox on helpoin tapa vastaanottaa ja arkistoida kooditietoa. Se toimii kuten sähköposti tallentaen jokaisen toimituksen kooditiedot helposti selattavaan ja läpikäytävään muotoon. Koodien hakutoiminto toimii 24/7 ja automaattinen arkistointi tuhoaa vanhan datan 10 vuoden säilytysvaatimuksen tullessa täyteen. Paperiarkistoa ei tarvita, joten myös varmuuskopiot ovat tallessa palvelimilla. Sähköinen arkisto on myös turvassa ilkivallalta ja onnettomuuksilta. CodeBoxin toiminnallisuus on mahdollisimman yksinkertainen eikä käyttäjältä vaadita järjestelmäosaamista, riittää kun internetselain aukeaa ja sisäänkirjautumisen prosessi on hallussa.

ForCodes sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin CodeBox, mutta sen lisäominaisuudet mahdollistavat varaston hallinnan ja työmaakohtaisen koodien käsittelyn jopa työkohteittain. Palveluun on mahdollista liittää mobiililaite, jolla varmistetaan koodien helppo luenta ja tiedon reaaliaikainen käsittely. Mobiililaite on leasinglaite, jonka ohjelmisto on luotu siten, että sen käyttö on mahdollista myös yhteydettömässä tilassa (offline mode). ForCodesin keräämän datan perusteella asiakkaan on mahdollista luoda raportteja käyttömääristä oman seurantatarkkuuden rajoissa. Palveluumme on mahdollista tuoda myös muiden valmistajien tuotekohtaista kooditietoa yhteiseurooppalaisen standardin muodossa (FEEM xml).

Lisätiedot:

Jussi Saavalainen
Kaivos- ja tunneliurakoitsijat +358 40 8690 519 Lähetä sähköpostia »