F-CORD 10

F-cord 10 on taipuisa muovilla pinnoitettu räjähtävä tulilanka. Sen räjähdysaineena on pentriitti (PETN). Päällyste on PVC muo-via tai F-Cord 10T-tulilangassa käytettävää ympäristöystävällisempää Termo-muovia. Räjähtävää tulilankaa käytetään esimerkiksi tarkkuus- ja silolouhinnassa, kun halutaan useiden reikien räjähtävän samanaikaisesti. Tyypillisesti edellä mainituissa töissä käytetään myös niin kevyitä panoksia, ettei räjähdyksen välittyminen ja jatkuminen ole varmaa ilman räjähtävää tulilankaa. Tarvekivien louhinnassa suosittu Termo-muovilla päällystetty F-Cord 10T nokeaa vähemmän mutta on jonkin verran jäykempää kuin PVC-päällysteinen F-Cord 10. Räjähtävää tulilankaa käytetään sekä avolouhinnassa että muissakin räjäytystöissä räjähdyksen jatkumisen varmistamiseksi. Tällöin on varmistettava, että räjähtävä tulilanka soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen.
Päivitetty
Päivitetty