F- JA K-PUTKIPANOS

F- ja K-putkipanokset ovat nitroglykolia ja piimaata sisältäviä jauhemaisia räjähdysaineita, jotka on pakattu polypropyleeni-muoviputkeen. K-putkipanoksia käytetään tarvekivien irrottamiseen kivilouhimoilla ja muissa hyvin kevyttä ja tarkkaa panostusta vaativissa kohteissa. F-putkipanosten pääasiallinen käyttöalue on silo- ja tarkkuuslouhinta, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa tarkkaa ja kevyttä panostusta vaativissa avo- ja tunnelilouhintatöissä. Kun reunalinjojen louhinta suoritetaan F-putkipanoksilla, saadaan rakenteeksi tarkoitettu kalliopinta mahdollisimman ehjäksi ja noudattamaan haluttuja rajoja.
Päivitetty
Safety datasheet, F-putkipanos
Safety datasheet, K-putkipanos