Laddservice

Vi erbjuder laddservice som kan bokas från våra servicestationer över hela Sverige. Servicen kan beställas stationsvis beroende på våra tillgängliga resurser, både för enstaka behov eller med ett separat avtal för långsiktiga projekt.

Laddservice kan innehålla t.ex. följande uppgifter:

 • Transport av sprängämnen till laddningsplatsen
 • Applicera förfyllningen
 • Applicera bottenladdning
 • Koppling av salvan under Laddares kontroll och övervakning
 • Fungerar som skjutvakt i enlighet med instruktionerna från sprängningsledaren eller Laddaren
 • Fungerar som trafikledare under sprängningen (Tieturva I + riktning tillhandahållen av kunden)
 • Sortering och paketering av returnerade produkter på kundens vägnar
 • Hantering och bortskaffande av sprängämnen som har returnerats av kunden
Jarkko Manninen
Technical Manager +358 50 3066 995 Skicka e-post »

Laddservice kan innehålla t.ex. följande uppgifter:

 • Transport av sprängämnen till laddningsplatsen
 • Applicera förfyllningen
 • Applicera bottenladdning
 • Koppling av salvan under Laddares kontroll och övervakning
 • Fungerar som skjutvakt i enlighet med instruktionerna från sprängningsledaren eller Laddaren
 • Fungerar som trafikledare under sprängningen (Tieturva I + riktning tillhandahållen av kunden)
 • Sortering och paketering av returnerade produkter på kundens vägnar
 • Hantering och bortskaffande av sprängämnen som har returnerats av kunden

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi också en god kunskap angående tillståndsfrågor.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Du får enkelt svar på alla dina frågor med ett telefonsamtal.