eNPS 52 kertoo onnistumisista

eNPS*- eli Employee Net Promoter Score -luvulla mitataan työntekijöiden sitoutumista työhönsä ja heidän halukkuuttaan suositella työnantajaansa muille. Forcitilla eNPS-lukua mitattiin viime syksyn henkilöstökyselyssä. Luku kertoo kuinka motivoitunutta ja tyytyväistä henkilöstömme on ja tulemmeko työnantajana suositelluksi henkilöstömme ulkoiselle verkostolle.

Tuloksemme 52 on erittäin hyvä. Henkilöstötutkimus osoittaa myös, että meillä ollaan valmiita tekemään ylimääräisiä ponnistuksia tavoitteiden saavuttamiseksi ja että henkilöstömme ymmärtää oman työnsä merkityksen asiakastyytyväisyyden edistäjänä. Meillä työskentelystä ollaan ylpeitä ja yhteistyö kollegoiden kanssa toimii hyvin. Turvallisuus koetaan vahvana ja siinä on kehitytty paljon. Esimerkiksi työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän liittyen mainittakoon tuorein onnistumisemme, Outokummun Ferrochrome-liiketoiminta-alueen meille myöntämä ”vuoden alihankkija” -palkinto, jonka saimme erinomaisesta turvallisuustyöstä.

Kehitystoimia kohdistamme edelleen sisäiseen tiedonkulkuun ja onnistumisten jakamiseen. Vauhdikas ja kehityskeskeinen arki sekä voimalla eteenpäin vievä toimintakulttuuri eivät aina huomioi tätä tärkeää tarvetta pysähtyä hetkeksi nauttimaan yhteisistä saavutuksista.

Myös Forcitilla koetaan, että vain työssään viihtyvä, motivoitunut ja innostunut henkilöstö ylittää asiakkaidemme odotukset, innostavat työkavereitaan, ideoivat uutta ja haluavat aidosti kehittää yrityksemme liiketoimintaa. Vaikka olemme tässä onnistuneetkin, henkilöstötutkimuksen tulokset jättävät vielä myös parantamisen varaa. Kehitystoimien lisäksi jatkamme henkilöstötutkimusten toteuttamista vuosittain, tavoitteenamme liiketoimintamme ja työviihtyvyytemme kehitys sekä edelleen nouseva eNPS.

*eNPS-luku lasketaan kysymyksen ”suosittelisitko työpaikkaasi ystävillesi tai kollegoillesi ja minkälaisen arvosanan siitä antaisit asteikolla 1-10?” perusteella. Luku saadaan vähentämällä suosittelijoiden (vastaus 9 tai 10) suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden (vastaus 0-6) suhteellinen prosenttiosuus.