Kemin kaivos siirtyy keskitettyihin langattomiin räjäytyksiin

Kemin kaivos siirtyy yhdessä Forcitin kanssa keskitettyihin langattomiin räjäytyksiin wifi-verkon välityksellä hyödyntäen Davey Bickford Enaexin teknologiaa.

Forcit, Davey Bickford Enaex ja Kemin kaivos ovat yhteistyössä ottaneet käyttöön räjäytysten turvallista ja taloudellista toteutusta varten keskitetyn Davey Bickfordin DaveyTronic®UG -laukaisujärjestelmän. Keskitetty laukaisujärjestelmä mahdollistaa räjäytysten kontrolloidun toteutuksen kaivoksen wifi-verkkoa hyödyntäen. Räjähdyksen aikana kenenkään ei tarvitse olla kaivoksessa, koska kaikki räjäytysikkunaan suunnitellut kentät laukaistaan kontrolloidusti keskitetystä räjäytyspaikasta.

Keskitetty laukaisujärjestelmä mahdollistaa samassa räjäytyskatkossa sekä impulssiletkunalleilla että elektronisilla nalleilla räjäytettävän kentän sytytyksen. Impulssiletkunallikentät sytytetään yhdellä elektronisella nallilla järjestelmän kautta. DaveyTronic®UG mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän kaikkiin räjäytettäviin kenttiin aina räjäytyshetkeen asti, mikä omalta osalta lisää laatua ja turvallisuutta. Järjestelmässä on myös mahdollisuus hoitaa koko toiminto yhdellä napin painalluksella, jolloin valitut kentät tarkastetaan ja ladataan räjäytysvalmiiksi kerrasta. Varsinainen räjäytys tapahtuu kenttä kerrallaan automaattisesti ennalta sovituilla väleillä tai haluttaessa kenttä kerrallaan itse räjäyttäen.

Kemin kaivoksen Production Engineer Arto Palokangas toteaa, että uusi järjestelmä tuo ennen kaikkea turvallisuutta. ”Räjäytysikkunassa nykyään useita panostajaryhmiä joutuu siirtymään ennalta sovitussa järjestyksessä kaivoksessa lyhyellä aikavälillä useisiin kohteisiin, joissa suoritetaan räjäytykset. DaveyTronic®UG-järjestelmän myötä voidaan räjäytykset suorittaa keskitetysti yhdestä paikasta kaivoksen ollessa tyhjä. Keskitetyn räjäytyksen myötä myös räjäytysikkunaa voidaan tulevaisuudessa lyhentää ja työajan käyttöä tätä myöten tehostaa.”

Järjestelmän käyttöönotto ja koulutus toteutettiin viikkojen 50–51 aikana joulukuussa 2020. Koulutus sisälsi laitteiden käyttöönoton sekä niiden liittämisen kaivoksen wifi-verkkoon, panostajille annettavan koulutuksen järjestelmän käytöstä, sekä ohjeistuksen järjestelmän viemisen osaksi käytännön arkea. Alkuvuoden 2021 aikana järjestelmästä tulee vielä merkittävämpi osa arkipäivää, kun tarkoituksena on tehdä kaivoksen kaikki räjäytykset keskitetysti yhdestä paikkaa kontrolloidusti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Forcit Operations Manager Jukka Aho ja koko Forcit-tiimi ovat hyvin tyytyväisiä järjestelmään ja yhteistyöhön. ”Vain kolme päivää kestäneen asennus- ja testausjakson jälkeen toteutimme historian ensimmäisen DaveyTronic®UG Multiblast -räjäytyksen Kemin kaivoksella. Räjäytyksessä oli kolme erillistä kenttää. Kaivos on vakaalla tiellä kohti keskitettyjä räjäytyksiä.”