Kestävä kehitys tarvitsee vastuullisia toimijoita

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Business News (HS Kuukausiliite) -lehdessä. Pääset lukemaan artikkelin myös TÄÄLTÄ.

 

Forcit Group on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen nousta alansa johtavaksi toimijaksi vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. Yritys on aidosti kestävän kehityksen arvoihin sitoutunut pohjoismainen toimija, jonka pitkän historian synnyttämä osaaminen ulottuu aina räjäytys- ja louhintatöiden asiantuntijuudesta älykkäisiin puolustusjärjestelmiin.

– Luotettavuus ja turvallisuus kaikessa tekemisessä ovat aina olleet tärkeimmät arvomme koko yrityksemme liki 130-vuotisen historian ajan, Forcit Groupin toimitusjohtaja Joakim Westerlund toteaa painokkaasti.

– Turvallisuusajattelumme ei tarkoita pelkästään tuotantoturvallisuutta ja työntekijöidemme turvallisuutta, vaan myös lähiympäristöjen sekä tuotteidemme käyttäjien turvallisuutta. Vaikutamme niin kestävän yhteiskunnan kehittymisen edellyttämien metallien jalostusketjussa, kaivannaisteollisuudessa, kuin yhteiskunnallisten inframuutosten rakentamisessa, Forcit Groupin vastuullisuusjohtaja Saila Savolainen jatkaa.

 

Digitaalinen ympäristövaikutusten analysointi mahdollistaa jatkuvan optimoinnin louhintakohteissa.

Koko toimitusketju hyötyy

– Kestävä kehitys tuo paitsi vaatimuksia myös mahdollisuuksia. Se on jo vauhdittanut liiketoimintaamme ja haluamme olla aktiivisesti mukana vauhdittamassa globaalia muutosta parempaan suuntaan, Westerlund sanoo.

Forcitin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa, minkä Westerlund kokee vahvuutena.

– Pohjoismainen yhteiskunta kestävine arvoineen on odotuksiltaan ja vaatimuksiltaan tiukka. Tämä pakottaa meitäkin kehittymään ja tuo isoja mahdollisuuksia erilaisten yhteistyökanavien kautta.

Forcit käynnisti kolme vuotta sitten tuotteidensa EPD-prosessin eli ympäristövaikutusanalyysin koko tuotteidensa elinkaaren ajalta.

– Oma ymmärryksemme lisääntyi huomattavasti ja samalla huomio kiinnittyi alihankintaketjuihimme. Vaatimustasomme omaa toimintaa ja alihankkijoita sekä logistiikkaa kohtaan on korkealla, mistä on syntynyt positiivinen vaikutus ketjussa eteenpäin. Tästä syntyvät hyödyt realisoituvat myös asiakkaillemme, Savolainen sanoo.

 

Yrityskaupalla digitaalista huippuosaamista

Forcit teki alkukesästä strategisen yrityskaupan ohjelmistotalo O-Pitblastista, jolla on erittäin pitkälle kehittyneet ja helppokäyttöiset suunnittelu- ja analyysityökalut räjäytys- ja louhintatöihin. Nämä työkalut yhdessä Forcitin teknologiaratkaisujen ja osaamisen kanssa mahdollistavat uudenlaisen tason jatkuvalle räjäytysten optimoinnille ja ympäristövaikutusten hallinnalle sekä kaivos- että muissa louhintakohteissa.

– Haluamme olla kiihdyttämässä alan digitalisaatiota ja pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme hyvin laajan palvelukonseptin suunnittelusta toteutukseen sekä toteutuksen analysointiin ja optimointiin, Westerlund toteaa ylpeänä.

 

Teksti: Jari Peltoranta