Vår nya sprängämne prislista 8/2022

Vår nya sprängämne prislista 8/2022 träder i kraft måndagen den 31 oktober 2022. Prislistan tar hänsyn till det fortsatta prisfallet på råvaror i produkter som innehåller mycket ammoniumnitrat.

För Fordyn och Firex M -produkter har priserna ökat av produktionsskäl. Fordys mått 55 x 560 och 60 x 560 kommer att tillverkas på beställning i framtiden, med leveranstid enligt separat avtal.

De aktuella priserna för Kilometer- och Kemiitti-pumpavgifter publiceras på framsidan av vår hemsida, www.forciteexplosives.fi.

Vi svarar gärna på frågor.
Tveka inte att kontakta oss!

Mer information:

Lari Laine, Entreprenörer, ovanjord och återförsäljare
puh. 040 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor
puh. 040 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

Janne Lehto, Direktör för försäljning och service
puh. 040 519 0525
janne.lehto@forcit.fi