Den ledande experten inom sprängteknik som din partner

X

Uppdaterade kilometeravgifter och pumpavgifter kemiitti 510/610

Uppdaterad den 29.2.2024 klockan 19:00

Avgifter gäller från 22 august 2022, gäller tills vidare


Kilometeravgifter
€/km
Lastbil, 1001 kg eller över2,04
Lastbil, 1001 kg eller över2,12
Skåpbil, 1000 kg eller mindre1,53
Skåpbil GREEN*, 1000 kg eller mindre1,57
Kemiittibil2,17
Kemiittibil GREEN*2,27
Kemiitti pumpavgift€/timme
Kemiitti pumpavgift149
Kemiitti pumpavgift GREEN*151

Kilometeravgiften per timme debiteras alltid för tur och retur enligt vad som faktiskt gjordes. Priserna på last längre än 400 km förhandlas separat.

*GREEN leveranser ska redovisas vid beställning. När det gäller dessa transporter och tjänster åtar vi oss att minska CO2-utsläppen genom att använda förnybar HVO-Diesel som bränsle.

X

Säkerheten kommer alltid först

FORCIT har höga säkerhetsstandarder, som styrs av företagets policies.

Säkerhetspolicyer finns till för att säkerställa en säker verksamhet, där riskerna för personal, materiellt kapital, miljö och information har minimerats. Vi på FORCIT ser säkerhet som en viktig faktor för kvalitet och konkurrenskraft i affärer. All personal är skyldig att följa vår säkerhetspolicy.

Vi följer nedanstående principer i våra handlingar:

  • Säkerhetshantering är en daglig och naturlig del av arbetet.
  • Förmän ansvarar för att säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas enligt handlingsplanen för att garantera allmän säkerhet.
  • Säkerhetsmål kommer att uppnås genom att följa riktlinjerna för riskkontroll, med andra ord, genom att systematiskt säkerställa att all aktivitet utförs säkert under alla omständigheter.
  • Lagar och föreskrifter samt våra egna riktlinjer skapar en bra grund och är ett minimikrav för våra säkerhetspolicyer.
  • Kritiska faktorer för framgång inkluderar motivation, kunskap, resurser och ledning.
X

EPD-miljödeklaration

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Alla EPD-dokument kan hittas HÄR.

X

Nya Fordyn patrondimensioner

Fordyn-produktgruppen utökas med två nya dimensioner. De nya dimensioner som är Ø 36 x 560 mm och Ø 40 x 560 mm finns nu tillgängliga. Utöver har vi såklart kvar de små (Ø 25–35 mm) papperspatroner och de stora (Ø 43–85 mm) plastförpackade patroner. Produktionen av de nya patronstorlekarna har startat i Hangö under sommaren 2020.

Nya dimensioner är nu tillgängliga på våra stationer.

Service att lita på

Vi har ett brett tjänsteutbud som är anpassat efter dina behov. Våra förstklassiga produkter, snabba och flexibla leveranser samt service du kan lita på är vårt framgångsrecept. Tillsammans.

Tjänster

Laddservice

Laddservice är den bastjänst vi erbjuder våra kunder, som kan bokas från våra stationer över hela Finland. Laddservice kan beställas på olika nivåer, alltid med hänsyn till dina behov.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi också en god kunskap angående tillståndsfrågor.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Du får enkelt svar på alla dina frågor med ett telefonsamtal.

Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Hos oss kan du dessutom hyra behållare som är lämpliga för lagring och förvaring av explosiva varor på plats.

Vi stöder också våra kunder i deras processer för förvaringstillstånd.

Sprängämnes-utbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda nya personer i branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära med olika utbildningsinstitutioner.

All utbildning du behöver kan du få hos oss, både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.

Jobba hos oss

Intresserad av att jobba inom sprängämnesbranschen? Vill du ha du en trevlig arbetsatmosfär, att jobba med skickliga proffs och vardagsglädje? Vi har ett brett och varierande utbud av tjänster, från ADR-chaufförer och sprängtekniker till administration och branschutvecklingsuppgifter.

Gå till FORCIT Groups karriärsidor för att få mer information och ansöka.

Partners

O-pitblast