ANFO, ANFO 800, ANFO WR och ANFO UP-HOLE

ANFOr baserar sig på en blandning av prillad ammoniumnitrat och brännolja. Med tillsatsämnen kan ANFO också användas i fuktiga förhållanden eller i uppåtgående hål.

ANFOr är sprängämnen för massbrytning som används som pipladdningar vid dagbrottsbrytningar samt i tunnelbrytningar. Fyra olika kvaliteter av ANFO har utvecklats för att passa olika förhållanden och användningsändamål.

  • ANFO är avsedd att användas i torra borrhål. Det är inte vattentåligt, så det kan inte användas i fuktiga hål.
  • ANFO 800 har lättare densitet än Anfo, därför är även laddningsgraden lägre.
  • ANFO WR (AHTI-ANFO) tål fukt ganska väl. Ahti-Anfo kan laddas i fuktiga hål när vattnet har blåsts bort från hålen före laddningen.
  • ANFO UP-HOLE (PITO-ANFO) är avsett för laddning av uppåtgående hål.
Säkerhetsdatablad, ANFO UP-HOLE