KEMIX & KEMIX A PATRONER

Kemix A är ett patronerat emulsionssprängämne med aluminiumtillsats för ökad sprängkraft. På specialbeställning kan patronerna även fås utan aluminium, varvid produktnamnet är Kemix. Aluminiumfria Kemix-sprängämnen rekommenderas för gruvor där risk för antändning av svaveldamm föreligger.