MERIKEMIITTI

Merikemiitti är ett aluminiserat emulsionssprängämne för undervattensbrytning av klass 1.1. Produkten laddas i borrhålet genom pumpning med en specialtillverkad laddningsapparat. Merikemiitti är särskilt lämpligt för brytning av berg under vatten, vilket kräver hög laddningsgrad, snabb laddning och en produkt som är mycket tålig både mot vatten och hydrostatiskt tryck. Merikemiitti levereras till kunden i 1000 kg:s IBC-förpackningar av plast, vilka godkänts för användningsändamålet och vilka underlättar lagring och transport av produkten.
Uppdaterad
Uppdaterad