Yhtiökokouskutsu

Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.4.2019 klo 15.00 Ravintola Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Osakkaat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista, ehdottavat että seuraavia päätöksiä tehdään hallituksen kokoonpanosta ja pyytävät että ne sisällytetään keväällä 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Ehdotukset:

 • Hallituksen jäsenten lukumäärä määritetään kuudeksi.
 • Hallituksen jäseniksi valitaan; Hans Karlander, Juhani Kaskeala, Tom Melbye, Lauri Stadigh, Claes Tallberg ja Pasi Tolppanen (uusi).
 • Hallituksen jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi Lauri Stadigh.

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen muutoksia seuraavasti:

 • Poistetaan pykälä 3. Minimi- och maximiaktiekapital ja
 • Poistetaan pykälä 4. Aktiernas nominella belopp
 • Pykälien numerointi muutetaan muutoksen johdosta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että hallituksella on valtuudet päättää osakeannista seuraavasti:

 • tämän valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 000 yhtiön osaketta
 • osakkeiden liikkeeseenlasku voi tapahtua poiketen osakkeenomistajien etuoikeuksista osakkeisiin (suunnattu emissio)
 • osakkeiden liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa tarjoamaan toimitusjohtajalle mahdollisuus sijoittaa yhtiöön
 • valtuutusta voidaan käyttää ja osakeanti voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa erässä
 • hallitus päättää muista osakeannin ehdoista
 • valtuutus on voimassa vuoden ajan

 

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 28.3.2019 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi

 

Hangossa 15.3.2019

Oy Forcit Ab

Hallitus

 

 

Vuosikertomus 2018 on luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla www.forcit.fi/yritys

Sähköisen tai painetun vuosikertomuksen voit tilata Hallinto ja HR assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi

 

Huom. Painetun vuosikertomuksen liitetiedoissa esitetyt poistot on julkaistu yhteenvetona.

Täydellinen poistoerittely on nähtävänä Oy Forcit Ab:n konttorissa.