F- JA K-PUTKIPANOS

F- ja K-putkipanokset ovat nitroglykolia ja piimaata sisältäviä jauhemaisia räjähdysaineita, jotka on pakattu polypropyleeni-muoviputkeen.

K-putkipanoksia käytetään tarvekivien irrottamiseen kivilouhimoilla ja muissa hyvin kevyttä ja tarkkaa panostusta vaativissa kohteissa.

F-putkipanosten pääasiallinen käyttöalue on silo- ja tarkkuuslouhinta, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa tarkkaa ja kevyttä panostusta vaativissa avo- ja tunnelilouhintatöissä. Kun reunalinjojen louhinta suoritetaan F-putkipanoksilla, saadaan rakenteeksi tarkoitettu kalliopinta mahdollisimman ehjäksi ja noudattamaan haK-putkipanoksia käytetään tarvekivien irrottamiseen kivilouhimoilla ja muissa hyvin kevyttä ja tarkkaa panostusta vaativissa kohteissa.

F-putkipanosten pääasiallinen käyttöalue on silo- ja tarkkuuslouhinta, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa tarkkaa ja kevyttä panostusta vaativissa avo- ja tunnelilouhintatöissä. Kun reunalinjojen louhinta suoritetaan F-putkipanoksilla, saadaan rakenteeksi tarkoitettu kalliopinta mahdollisimman ehjäksi ja noudattamaan haluttuja rajoja.
Putket (Ø 17mm) voidaan varustaa jarrujatkokappaleilla, jotka keskittävät putket porausreiässä ja estävät niitä sinkoutumasta ulos reiästä. Kun putki on keskitetty, muodostuu putken ja reiän seinämän väliin tasainen ilmapatja, joka osaltaan vähentää kiven tarpeetonta rikkoutumista.luttuja rajoja.

Käyttöturvallisuustiedote, F-putkipanos
Käyttöturvallisuustiedote, K-putkipanos